คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านป่าซางเหนือ

Read More
SEO

กิจกรรม

Latest News57010132

ฟันสวยยิ้มใสห่วงใยสุขภาพ

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ฟันสวย ยิ้มใส

Read more
Latest News57010132

กีฬาสีสัมพันธ์63

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือร่วมกับหมู่บ้านในเขตบริการทั้ง 3 หมู่บ

Read more
Latest News57010132

(เพชรป่าซาง)

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซางร่วมกับกลุ่มป่าซางได้จัดทำโครงการส่งเสริมและค้นหาอัจฉริยะภาพทางวิชาการ

Read more
Latest News57010132

ปลูกเมล่อน

กิจกรรมการปลูกเมล่อนและสวนเกษตร

Read more
Latest News57010132

มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีคุณอิทธิเดช ลีลาสถาพรกูร พร้อมด้วยคณะผู้ใจบุญ ได้มามอบทุนการ

Read more
Latest News57010132

ก่อสร้างแปลงเกษตร

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้ดำเนินการก่อสร้างแปลงเกษตร เพื่อจัดการเรียนการเรียนด้านงานเกษตร ให้นักเรี

Read more
Latest News57010132

งานยี่เป็ง

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563ิ ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกรรมวันยี่เป็ง โดยได้มีการประกวด

Read more
Latest News57010132

สัปดาห์วิทยาศาสาตร์,วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสาตร์,วันภาษาไทยและว

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.