ข่าวประชาสัมพันธ์

Latest News57010132
1. โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้รับอนุญาตให้ รับสมัครเด็กเข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์)

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้รับอนุญาตให้ รับสมัครเด็กเข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์)

2020-02-27 เอกชัย จันทาพูน

Latest News57010132
2. ต่อเติมโรงอาหาร

ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้ทำการต่อเติมโรงอาหาร

2021-07-06 จักรพล ยินดี

Latest News57010132
3. โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

2020-01-01 เอกชัย จันทาพูน

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Latest News57010132

กองทุนพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน 9(กันยายน) 2564 คณะครูกรรมการบริหารกองทุนธุรกิจนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าซ

Read more
Latest News57010132

ฟันสวยยิ้มใสห่วงใยสุขภาพ

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ฟันสวย ยิ้มใส

Read more
Latest News57010132

กีฬาสีสัมพันธ์63

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือร่วมกับหมู่บ้านในเขตบริการทั้ง 3 หมู่บ

Read more
Latest News57010132

(เพชรป่าซาง)

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซางร่วมกับกลุ่มป่าซางได้จัดทำโครงการส่งเสริมและค้นหาอัจฉริยะภาพทางวิชาการ

Read more
Latest News57010132

ปลูกเมล่อน

กิจกรรมการปลูกเมล่อนและสวนเกษตร

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.