กิจกรรม

Latest News57010132

ฟันสวยยิ้มใสห่วงใยสุขภาพ

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ฟันสวย ยิ้มใส

Read more
Latest News57010132

กีฬาสีสัมพันธ์63

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือร่วมกับหมู่บ้านในเขตบริการทั้ง 3 หมู่บ

Read more
Latest News57010132

(เพชรป่าซาง)

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซางร่วมกับกลุ่มป่าซางได้จัดทำโครงการส่งเสริมและค้นหาอัจฉริยะภาพทางวิชาการ

Read more
Latest News57010132

ปลูกเมล่อน

กิจกรรมการปลูกเมล่อนและสวนเกษตร

Read more
Latest News57010132

มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีคุณอิทธิเดช ลีลาสถาพรกูร พร้อมด้วยคณะผู้ใจบุญ ได้มามอบทุนการ

Read more
Latest News57010132

ก่อสร้างแปลงเกษตร

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้ดำเนินการก่อสร้างแปลงเกษตร เพื่อจัดการเรียนการเรียนด้านงานเกษตร ให้นักเรี

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.