Latest News

กีฬาสีสัมพันธ์63

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือร่วมกับหมู่บ้านในเขตบริการทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์

Read more
Latest News

ฟันสวยยิ้มใสห่วงใยสุขภาพ

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ฟันสวย ยิ้มใส ห่วงใยสุขภาพ ปราศาจากโรคติดต่อ โดยส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน

Read more