ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย
รหัสวิชา :
ท14101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
4.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน160 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 1/2563
2 ขนมไทยไร้เทียมทาน 1/2563
บทที่ : 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน
3 ออมไว้กำไรชีวิต 1/2563
บทที่ : 2 ออมไว้กำไรชีวิต
4 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น 1/2563
บทที่ : 3 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
5 การผจญภัยของสุดสาคร 1/2563
บทที่ : 4 การผจญภัยของสุดสาคร
6 ภูมิใจมรดกโลก 1/2563
บทที่ : 5 ภูมิใจมรดกโลก
7 น้ำผึ้งหยดเดียว 1/2563
บทที่ : 6 น้ำผึ้งหยดเดียว
8 ชีวิตถูกเมิน 1/2563
บทที่ : 7 ชีวิตถูกเมิน
9 โอม ! พินิจมหาพิจารณา 1/2563
บทที่ : 8 โอม! พินิจมหาพิจารณา
10 ระบำสายฟ้า 1/2563
บทที่ : 9 ระบำสายฟ้า
11 แรงพิโรธจากฟ้าดิน 1/2563
บทที่ : 10 แรงพิโรธจากฟ้าดิน
12 ไวรัสวายร้าย 1/2563
บทที่ : 11 ไวรัสวายร้าย
13 สนุกสนานกับการเล่น 1/2563
บทที่ : 12 สนุกสนานกับการเล่น
14 หนูเอยจะบอกให้ 2/2563
บทที่ : 13 หนูเอยจะบอกให้
15 เรื่องเล่าจากพัทลุง 2/2563
บทที่ : 14 เรื่องเล่าจากพัทลุง
16 ดวงจันทร์ของลำเจียก 2/2563
บทที่ : 15 ดวงจันทร์ของลำเจียก
17 คนดีศรีโรงเรียน 2/2563
บทที่ : 16 คนดีศรีโรงเรียน
18 สารพิษในชีวิตประจำวัน 2/2563
บทที่ : 17 สารพิษในชีวิตประจำวัน
19 ห้องสมุดป่า 2/2563
บทที่ : 18 ห้องสมุดป่า
20 อย่างนี้ดีควรทำ 2/2563
บทที่ : 19 อย่างนี้ดีควรทำ
21 กระดาษนี้มีที่มา 2/2563
บทที่ : 20 กระดาษนี้มีที่มา
22 เที่ยวเมืองพระร่วง 2/2563
บทที่ : 21 เที่ยวเมืองพระร่วง
23 รักที่คุ้มภัย 2/2563
บทที่ : 22 รักที่คุ้มภัย
24 ธรรมชาตินี้มีคุณ 2/2563
บทที่ : 23 ธรรมชาตินี้มีคุณ