ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย
รหัสวิชา :
ท13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
5.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
100 ชม. / ภาคเรียน200 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว 1/2563
บทที่ : 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
2 แต่เด็กซื่อไว้ 1/2563
บทที่ : 1 แต่เด็กซื่อไว้
3 กระต่ายไม่ตื่นตูม 1/2563
บทที่ : 1 กระต่ายไม่ตื่นตูม
4 ป่านี้มีคุณ 1/2563
บทที่ : 1 ป่านี้มีคุณ
5 อาหารดี ชีวีมีสุข 1/2563
บทที่ : 1 อาหารดี ชีวีมีสุข
6 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า 1/2563
บทที่ : 1 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
7 ทำดี อย่าหวั่นไหว 1/2563
บทที่ : 1 ทำดี อย่าหวั่นไหว
8 พลังงานคือชีวิต 1/2563
บทที่ : 1 พลังงานคือชีวิต
9 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 1/2563
บทที่ : 1 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
10 ความฝันเป็นจริงได้ 1/2563
บทที่ : 1 ความฝันเป็นจริงได้
11 ภูมิใจภาษาไทยของเรา 1/2563
บทที่ : 1 ภูมิใจภาษาไทยของเรา
12 ลูกแกะของซาฟียะห์ 1/2563
บทที่ : 1 ลูกแกะของซาฟียะห์
13 กระต่ายตื่นตูม 2/2563
บทที่ : 1 กระต่ายตื่นตูม
14 รักษ์สิ่งแวดล้อม 2/2563
บทที่ : 1 รักษ์สิ่งแวดล้อม
15 เด็กไทยใจซื่อ 2/2563
บทที่ : 1 เด็กไทยใจซื่อ
16 โพงพาง 2/2563
บทที่ : 1 โพงพาง
17 นิทานโบราณคดีเรื่องย่ำยามทุ่มโมง 2/2563
บทที่ : 1 นิทานโบราณคดีย่ำยามทุ่มโมง
18 ลูกแกะหลงทาง 2/2563
บทที่ : 1 ลูกแกะหลงทาง
19 ปริศนาพาเพลิน 2/2563
บทที่ : 1 ปริศนาพาเพลิน
20 ในหลวงของเรา 2/2563
บทที่ : 1 ในหลวงของเรา