ข้อมูลรายวิชาการงานอาชีพ

ข้อมูลรายวิชาการงานอาชีพ
ชื่อวิชา :
การงานอาชีพ
รหัสวิชา :
ง15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มการดำรงชีวิตและครอบครัว
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา 1/2563
บทที่ : 1 ครอบครัวอุ่นจิต
บทที่ : 2 ช่างคิดช่างซ่อม
2 หนูน้อยนักประดิษฐ์ 2/2563
3 เกษตรกรน้อย 2/2563
4 โครงงานของฉันในวันนี้ 2/2563