• งานกฐิน

    วันอาทิยตย์ที่ 11ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือนำโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมงานกฐินวัดดอยกู่ บ้านห้วยขี้เหล็กหมู่ 1 และรับมอบทุนการศึกษา,อุปกรณ์การเรียน กับผู้ใจบูญที่เป็นเจ้าภาพกฐินในครั้งนี้

  • ปลูกเมล่อน

    กิจกรรมการปลูกเมล่อนและสวนเกษตร

คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านป่าซางเหนือ

Read More
SEO

กิจกรรม

Latest News57010132

กีฬาสีสัมพันธ์63

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือร่วมกับหมู่บ้านในเขตบริการทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์

Read more
Latest News57010132

(เพชรป่าซาง)

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซางร่วมกับกลุ่มป่าซางได้จัดทำโครงการส่งเสริมและค้นหาอัจฉริยะภาพทางวิชาการ (เพชรป่าซาง)

Read more
Latest News57010132

ปลูกเมล่อน

กิจกรรมการปลูกเมล่อนและสวนเกษตร

Read more
Latest News57010132

มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีคุณอิทธิเดช ลีลาสถาพรกูร พร้อมด้วยคณะผู้ใจบุญ ได้มามอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกิจกรรมในครังนี้

Read more
Latest News57010132

ก่อสร้างแปลงเกษตร

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้ดำเนินการก่อสร้างแปลงเกษตร เพื่อจัดการเรียนการเรียนด้านงานเกษตร ให้นักเรียนได้ศึกษาวิชางานเกษตร

Read more
Latest News57010132

งานยี่เป็ง

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563ิ ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกรรมวันยี่เป็ง โดยได้มีการประกวดนางนพมาศและประกวดกระทงแต่ละชั้น และมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ

Read more
Latest News57010132

สัปดาห์วิทยาศาสาตร์,วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสาตร์,วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด โดยในงานได้จัดกิจกรรมบูรณการทั้ง 3 งานเข้าด้วยกันโดยให้นักเรียนได้แสดงออก นักเรียน

Read more
Latest News57010132

ปรับปรุงพื้นผิวศาลาคัดกรอง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันเทพื้นคอนกรีต ณ ศาลาคัดกรองจุดรับส่งนักเรียน

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.