ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางเหนือ

ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0924190216

pasangnua@pasangnua.ac.th

หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางเหนือ

ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00