Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ก่อแปลงปลูกผัก และโรงเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็น สร้างแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา1

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้นำอิฐบล็อกที่ผู้ปกครองนักเรียนร่วมบริจาค

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 จัดกิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว และพืชผักสมุนไพร

เมื่อวัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือจัดกิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว และพืชผักสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิ

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 ได้จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ นำกบและปลาดุกลงบ่อเลี้ยง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 นำกบและปลาดุกลงบ่อเลี้ยง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา และขยายผลนำไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๒ ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในตำบลป่าซาง ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ งานลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในตำบลป่าซาง ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึ

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล กับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ โดย พ่อคำหล้า นันต๊ะเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล กับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเจริญโภคภัณ

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

Read more