Latest News

รับมอบทุนการศึกษา

พระอธิการชาติ ฐานะวีโร เจ้าอาวาสวัดนาเจริญ มอบทุนการศึกษานักเรียนนิสัยดี ให้กับนักเรียน

Read more
Latest News

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศผลการคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

Read more
Latest News

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

Read more
Latest News

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน

Read more
Latest News

เข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ นำโดยนางสุณี ศรีมูล ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และคณะผู้กำกับลูกเสือ ได้นำกองลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

Read more