Latest News

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน

หัวข้อ รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 4

Read more
Latest News

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน และคณะครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more
Latest News

คณะครูโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมต้อนรับ ผอ.สุณี ศรีมูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมต้อนรับ ผอ.สุณี ศรีมูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

Read more
Latest News

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะระดับกลุ่มโรงเรียนป่าซาง

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.ชร.1 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะระดับกลุ่มโรงเรียนป่าซาง

Read more
Latest News

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีปราชชาวบ้าน จากชุมชนบ้านป่าซางเหนือมาเป็นวิทยากร

วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.ชร.1 ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีปราชชาวบ้าน จากชุมชนบ้านป่าซางเหนือมาเป็นวิทยากร ในฐาน ขนมไทย ฐานของเล่น ฐานตัดตุง ฐานใบตอง ฐานหุ่นทำมือฐานอาหารจากไข่ และฐานมัดมาคราเม่ โดยม

Read more
Latest News

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA) สายงานสอน

วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.ชร.1 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA) สายงานสอน นำโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ เป็นประธานกรรมการ นายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรี

Read more
Latest News

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนป่าซาง

วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนป่าซาง ณ โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก โดยมีนายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการเ

Read more
Latest News

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการทดลองนำร่องนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการทดลองนำร่องนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการนำมาตรฐานการศึกษาของช

Read more
Latest News

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 19 August at 02:04 · วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีการดำเนินกิจกรรม walk rally ฐ

Read more
Latest News

บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา และปุ๋ยทางการเกษตร

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 กำนันประเวศน์ ราชะ ประธาน สกต.เชียงราย จำกัด พร้อมคณะ นำตัวแทนจากบริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา และปุ๋ยทางการเกษตร ให้กับทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ โดยมี สตท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกำพล แรงจีนะ ประธานคณ

Read more