Latest News

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

Read more
Latest News

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ได้รับการจัดสรรดอกผลเพื่อกองทุนโครงการอาหารกลางวัน โดยได้จัดซื้อชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ และส่งเสริมการบริโภคผักปลอดภัย โดยทีมงาน ของนักเรี

Read more
Latest News

กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีการถวายเทียนพรรษาจำนวน 3 วัด

Read more
Latest News

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.ชร.1 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดขึ้นตามห้องเรียนประจำชั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรค COVID-19

Read more
Latest News

ปลูกบัตเตอร์นัทในฐานการเรียนรู้ Active Learning

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ปลูกบัตเตอร์นัทในฐานการเรียนรู้ Active Learning ในโรงเรือนควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ Smart Farming แก่นักเรียนกลุ่มสนใจ เพื่อเสริมทักษะและบูรณาการการเรียนรู้

Read more
Latest News

การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เรื่องราววุ่นๆ ของวัยรุ่นป่าซางเหนือวันนี้ขอเสนอข่าว การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read more
Latest News

ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.ชร.1 ได้ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าซาง โดยมี ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

Read more
Latest News

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ชนะคือ ด.ช.ณัฐพงษ์ ธิยะคำ ได้เป็นประธานสภานักเรียน โดยมีคะแนน 34 คะแนน รองประธานสภาฯ ด.ช.ษุภากร ถาคำ 34 คะแนนและด.ญ.ธัญจิรา ขันจันทร์แสง 28 คะแนน

Read more
Latest News

พ่นควันยุงลาย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อบต.ป่าซาง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และอสม.ประจำหมู่ 16 ได้เข้าทำการฉีดพ่นควันยุงลาย ภายในโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

Read more
Latest News

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ นำโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.ชร 1 และ นางอารุณ ฟักแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาศเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภา

Read more