Latest News57010132

นิเทศการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 ก.พ 2563 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูวิชาการ ได้เข้านิเทศการสอนของครูประจำชั้น เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านการสอน รวมถึงรับทราบปัญหา และการให้คำแนะนำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Comments

0 Comments