ผลการอนุมัติการใช้งานระบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้


วิธีการเข้าสู่ระบบหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว username : หมายเลขบัตรประชาชน Password : : หมายเลขบัตรประชาชน

ที่ โรงเรียน เขตพื้นที่ฯ สมัครเมื่อ ผลการอนุมัติ
1 บ้านหัวดง สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:56 อนุมัติแล้ว
2 แม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:53 อนุมัติแล้ว
3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:52 อนุมัติแล้ว
4 บ้านห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:51 อนุมัติแล้ว
5 อนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:50 อนุมัติแล้ว
6 บ้านป่าอ้อดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:49 อนุมัติแล้ว
7 แม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:49 อนุมัติแล้ว
8 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:47 อนุมัติแล้ว
9 ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:46 อนุมัติแล้ว
10 บ้านเวียงกือนา สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:46 อนุมัติแล้ว
11 บ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:46 อนุมัติแล้ว
12 บ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:46 อนุมัติแล้ว
13 บ้านน้ำลัด สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:45 อนุมัติแล้ว
14 บ้านป่ายางหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:45 อนุมัติแล้ว
15 บ้านป่ายางมน สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:45 อนุมัติแล้ว
16 อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:44 อนุมัติแล้ว
17 อนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:44 อนุมัติแล้ว
18 ร่องเบ้อวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:44 อนุมัติแล้ว
19 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 13:43 อนุมัติแล้ว
20 ห้วยพลูพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 10:03 อนุมัติแล้ว
21 บ้านจำบอน สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 10:03 อนุมัติแล้ว
22 บ้านหนองบัวผาบ่ม สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 10:03 อนุมัติแล้ว
23 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:38 อนุมัติแล้ว
24 บ้านร่องหวาย สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:37 อนุมัติแล้ว
25 บ้านร่องห้า สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:36 อนุมัติแล้ว
26 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:29 อนุมัติแล้ว
27 ดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:29 อนุมัติแล้ว
28 ห้วยห้างป่าสา สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:28 อนุมัติแล้ว
29 เวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:27 อนุมัติแล้ว
30 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:27 อนุมัติแล้ว
31 บ้านช่องลม สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:27 อนุมัติแล้ว
32 บ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:27 อนุมัติแล้ว
33 บ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:27 อนุมัติแล้ว
34 บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:27 อนุมัติแล้ว
35 บ้านขัวแคร่ สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:26 อนุมัติแล้ว
36 บ้านโป่งนาคำ สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:26 อนุมัติแล้ว
37 บ้านเวียงเดิม สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:26 อนุมัติแล้ว
38 บ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:26 อนุมัติแล้ว
39 บ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ค. 2563 : 09:26 อนุมัติแล้ว
40 บ้านป่าแหย่ง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 14:04 อนุมัติแล้ว
41 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:55 อนุมัติแล้ว
42 บ้านปางลาว สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:54 อนุมัติแล้ว
43 บ้านปางริมกรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:54 อนุมัติแล้ว
44 อนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:53 อนุมัติแล้ว
45 บ้านดอยงาม สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:52 อนุมัติแล้ว
46 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:52 อนุมัติแล้ว
47 บ้านชัยพฤกษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:51 อนุมัติแล้ว
48 บ้านเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:50 อนุมัติแล้ว
49 บ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:50 อนุมัติแล้ว
50 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:50 อนุมัติแล้ว
51 บ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:50 อนุมัติแล้ว
52 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:50 อนุมัติแล้ว
53 บ้านดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:50 อนุมัติแล้ว
54 บ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:49 อนุมัติแล้ว
55 บ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:48 อนุมัติแล้ว
56 บ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:48 อนุมัติแล้ว
57 บ้านห้วยขม สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 13:47 อนุมัติแล้ว
58 บ้านบ่อทอง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 10:00 อนุมัติแล้ว
59 บ้านหนองบัวแดง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:57 อนุมัติแล้ว
60 บ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:48 อนุมัติแล้ว
61 บ้านกกน้อยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:48 อนุมัติแล้ว
62 บ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:47 อนุมัติแล้ว
63 บ้านโป่งน้ำตก สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:47 อนุมัติแล้ว
64 บ้านจอเจริญ สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:44 อนุมัติแล้ว
65 บ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:42 อนุมัติแล้ว
66 บ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:40 อนุมัติแล้ว
67 ผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:40 อนุมัติแล้ว
68 บ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:39 อนุมัติแล้ว
69 บ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:39 อนุมัติแล้ว
70 ห้วยเจริญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:39 อนุมัติแล้ว
71 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:38 อนุมัติแล้ว
72 อนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:38 อนุมัติแล้ว
73 บ้านป่ารวก สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:38 อนุมัติแล้ว
74 บ้านถ้ำผาตอง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:38 อนุมัติแล้ว
75 บ้านริมลาว สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:38 อนุมัติแล้ว
76 บ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:38 อนุมัติแล้ว
77 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:37 อนุมัติแล้ว
78 บ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:37 อนุมัติแล้ว
79 บ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:37 อนุมัติแล้ว
80 บ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:37 อนุมัติแล้ว
81 บ้านสันกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:37 อนุมัติแล้ว
82 บ้านปุยคำ สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:37 อนุมัติแล้ว
83 บ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:37 อนุมัติแล้ว
84 บ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:37 อนุมัติแล้ว
85 บ้านนางแลใน สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:36 อนุมัติแล้ว
86 บ้านป่าก๊อ สพป.เชียงราย เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 09:28 อนุมัติแล้ว
87 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 24 ก.พ. 2563 : 09:33 อนุมัติแล้ว
88 บ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 31 ต.ค. 2562 : 13:39 อนุมัติแล้ว
89 บ้านผาเสริฐ สพป.เชียงราย เขต 1 18 ต.ค. 2562 : 10:27 อนุมัติแล้ว
90 บ้านท่าสาย สพป.เชียงราย เขต 1 18 ต.ค. 2562 : 10:02 อนุมัติแล้ว
91 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 1 18 ต.ค. 2562 : 10:02 อนุมัติแล้ว
92 บ้านโป่งฮึ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 18 ต.ค. 2562 : 10:01 อนุมัติแล้ว
93 บ้านจะคือ สพป.เชียงราย เขต 1 18 ต.ค. 2562 : 10:01 อนุมัติแล้ว
94 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป.เชียงราย เขต 1 18 ต.ค. 2562 : 10:01 อนุมัติแล้ว
95 บ้านผาลั้ง สพป.เชียงราย เขต 1 18 ต.ค. 2562 : 10:01 อนุมัติแล้ว
96 บ้านสมานมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 18 ต.ค. 2562 : 10:01 อนุมัติแล้ว
97 บ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 26 ก.ย. 2562 : 10:03 อนุมัติแล้ว

หมายเหตุ : ต้องได้รับการอนุมัติจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้